HE 11/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
448/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.02.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/1997 vp
Valmistunut

08.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 40/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.1997 Päättynyt PTK 42/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.04.1997 Päättynyt PTK 43/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1997

Vastaus
EV 31/1997 vp