Valtiopaivaasia HE 11/1998

HE 11/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
301/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.03.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 2/1998 vp
Valmistunut

26.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 39/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.1998 Päättynyt PTK 40/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.1998 Päättynyt PTK 42/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.1998 Päättynyt PTK 48/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.04.1998