Valtiopaivaasia HE 11/2001

HE 11/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.02.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Vallinheimo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.02.2001 Päättynyt PTK 12/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/2001 vp
Valmistunut

02.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää antaa suostumuksensa sille, että Senaatti-kiinteistöt luovuttaa seuraavat Suomen valtion omistamat kiinteistöt: - Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 140 tontilla 20 sijaitsevat rakennukset ja Suomen valtion omistuksessa olevaksi katsottava osa tontista Helsingin yliopiston rahastoille 71 000 000 markan vaihtoarvosta aluevaihdossa, jossa Helsingin yliopiston rahastot luovuttaa valtion omistamalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelin 207 tontilla 10 sijaitsevan pinta-alaltaan noin 6 040 brm2 suuruisen D-talo -nimisen rakennuksen vaihtoarvoltaan 44 500 000 markkaa ja maksaa välirahaa 26 500 000 markkaa, ja - Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan korttelin 21649 tontista nro 8 noin 54 000 m2 suuruinen määräala 110 000 000 markan vähimmäiskauppahinnasta, ja muutoin Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen määräämin ehdoin.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2001 Päättynyt PTK 23/2001 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.2001

​​​​