Valtiopaivaasia HE 11/2005

HE 11/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Päätökset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
408/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
409/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2005

Voimaantulo

01.08.2005

Säädöskokoelma
410/2005
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

2. Laki tuloverolain muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 65 §:n muuttamisesta

4. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.02.2005

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Koskinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005 2
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2005 vp
Valmistunut

20.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 4. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna, että lakialoitteet LA 8/2005 vp ja LA 9/2005 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 12/2005 vp
Valmistunut

08.04.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2005 Keskeytetty PTK 60/2005 2
27.05.2005 Päättynyt PTK 62/2005 1 1-15
Päätös

1.- 3. lakiehdotukset hyväksyttiin ja 4. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2005 Keskeytetty PTK 63/2005 3
01.06.2005 Päättynyt PTK 64/2005 2 2, 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.- 3. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2005

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot