Valtiopaivaasia HE 11/2013

HE 11/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
366/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.02.2013

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.02.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.2013 Päättynyt PTK 19/2013 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2013 vp
Valmistunut

16.04.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 22 ja 37 § muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2013 vp
Valmistunut

04.04.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.04.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 40/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 18.4.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2013 Päättynyt PTK 41/2013 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2013 Päättynyt PTK 43/2013 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.05.2013