Valtiopaivaasia HE 11/2014

HE 11/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta notaarista ja konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisesta notaarista

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
420/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.06.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
421/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisesta notaarista

2. Laki konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.2014 Päättynyt PTK 30/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/2014 vp
Valmistunut

23.04.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 45/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.04.2014 Päättynyt PTK 46/2014 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.2014 Päättynyt PTK 47/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.05.2014

​​​​