HE 110/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionosuutta saavista kansanopistoista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1218/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtionosuutta saavista kansanopistoista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Opetusneuvos Mäkeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2220

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 21/1993 vp
Valmistunut

19.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1993 Päättynyt PTK 145/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1993 Päättynyt PTK 146/1993 6-9
Istuntopöytäkirjan sivu

4341

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4539

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 3