Valtiopaivaasia HE 110/1995

HE 110/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996 ja eräistä muutoksista valtionosuuslainsäädäntöön

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1443/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1444/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1445/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1446/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1447/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1448/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1449/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1450/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1451/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1452/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1453/1995
Päätös

Hyväksytty

12) Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1454/1995
Päätös

Hyväksytty

13) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1455/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1456/1995
Päätös

Hyväksytty

15) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1457/1995
Päätös

Hyväksytty

16) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1458/1995
Päätös

Hyväksytty

17) Laki museolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1459/1995
Päätös

Hyväksytty

18) Laki teatteri- ja orkesterilain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1460/1995
Päätös

Hyväksytty

19) Laki nuorisotyölain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1461/1995
Päätös

Hyväksytty

20) Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1462/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kuntien valtionosuuksien järjestelyistä vuonna 1996

2) Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

3) Laki kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta

4) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta

6) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

7) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

8) Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain 3 a ja 3 b §:n muuttamisesta

9) Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta

10) Laki suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

11) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

12) Laki Steiner-koulusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

13) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

14) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

15) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

16) Laki valtionosuutta saavista liikunnan koulutuskeskuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

17) Laki museolain 3 §:n muuttamisesta

18) Laki teatteri- ja orkesterilain 5 §:n muuttamisesta

19) Laki nuorisotyölain 15 §:n muuttamisesta

20) Laki kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Luhtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1995 Päättynyt PTK 69/1995 1722

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 4/1995 vp
Valmistunut

17.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 4/1995 vp
Valmistunut

09.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995 2732

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995 2772 5-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3058 7, 8

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​