Valtiopaivaasia HE 110/1996

HE 110/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Päätökset

Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.11.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
844/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Laki kuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.1996

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Mentula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3088

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996 3193

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 18/1996 vp
Valmistunut

25.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 31/1996 vp
Valmistunut

22.10.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996 4157

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996 4190
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996 4290
Huomautus

*) Lain 79 §:n 2 mom. sovelletaan 16.09.1996 alkaen

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1996

​​​​