Valtiopaivaasia HE 110/1998

HE 110/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b §:n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
322/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
323/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
324/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2) Laki kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b §:n muuttamisesta

3) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/1998 vp
Valmistunut

16.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1999 Päättynyt PTK 183/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999