Valtiopaivaasia HE 110/2002

HE 110/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtuudelle valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtuudelle valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.09.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 10/2002 vp
Valmistunut

20.09.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta myöntää 1.10.2002-30.4.2003 välisenä aikana valtiontakuun valtioneuvoston erillisellä päätöksellä siinä määriteltävine ehtoineen suomalaisten lentoyhtiöiden sotariskin piiriin kuuluvien, kolmansille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen osalta enimmillään 1 500 000 000 euroon asti tai vastaavaan määrään Yhdysvaltain dollareissa vahinkotapahtumaa kohden ja että nämä määräaikaiset valtioneuvostolle myönnetyt valtuudet ovat voimassa 30 päivään huhtikuuta 2003 saakka.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.09.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.09.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002 1
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.09.2002

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​