Valtiopaivaasia HE 110/2004

HE 110/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa-aineslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maa-aineslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

01.07.2005

Säädöskokoelma
468/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maa-aineslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.06.2004

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lovén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 31
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2005 vp
Valmistunut

28.04.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/2005 vp
Valmistunut

09.03.2005

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 49/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2005 Päättynyt PTK 50/2005 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.2005 Päättynyt PTK 51/2005 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 4 §:n 1 momentista, 5 §:n 1 momentista, 13 §:n 2 momentista, 14 §:n 1 momentista ja 16 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.05.2005

​​​​