Valtiopaivaasia HE 111/1998

HE 111/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1017/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1998

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 12/1998 vp
Valmistunut

20.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 149/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1998 Päättynyt PTK 153/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998