Valtiopaivaasia HE 111/2005

HE 111/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.05.2006

Voimaantulo

01.06.2006

Säädöskokoelma
345/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.09.2005

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 2/2006 vp
Valmistunut

31.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 34/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.04.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2006 Päättynyt PTK 35/2006 5
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2006 Päättynyt PTK 38/2006 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.04.2006

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin