Valtiopaivaasia HE 111/2010

HE 111/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.2010

Voimaantulo

01.12.2010

Säädöskokoelma
924/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.08.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2010 Päättynyt PTK 78/2010 16
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 17/2010 vp
Valmistunut

13.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/2010 vp
Valmistunut

07.10.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2010 Päättynyt PTK 103/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2010

​​​​