Valtiopaivaasia HE 111/2014

HE 111/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1348/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1326/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1327/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tasa-arvovaltuutetusta

Vahvistettu

30.12.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
1328/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

2. Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta

3. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta

4. Laki tasa-arvovaltuutetusta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.09.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Makkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.2014 Päättynyt PTK 77/2014 4
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 11/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp sisältyvät 5.-23. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 24. lakiehdotus hyväksytään hallituksen esityksen 111/2014 vp pohjalta muutettuna ja että hallituksen esitykseen HE 19/2014 vp ja hallituksen esityksen 111/2014 vp sisältyvät 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 2.-4. lakiehdotuksiksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Poistettu PTK 126/2014 54
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014 44
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014 2 1,2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2014 Keskeytetty PTK 130/2014 29
16.12.2014 Päättynyt PTK 131/2014 6 23
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 19/2014 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.2014

​​​​