HE 112/1984 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kuudennenkymmenennenseitsemännen ja kuudennenkymmenennenyhdeksännen Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Kuudennenkymmenennenseitsemännen ja kuudennenkymmenennenyhdeksännen Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Säädöskokoelma
217/1986
Päätös

Hyväksytty

Säädöskokoelma
218/1986

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kuudennenkymmenennenseitsemännen ja kuudennenkymmenennenyhdeksännen Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.1984

Istuntopöytäkirjan sivu

1560

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1572

Valiokuntakäsittely

UaV + SoV

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 16/1984 vp

Ainoa käsittely

Pvm

11.12.1984

Istuntopöytäkirjan sivu

3295