HE 112/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllisyyslain 26 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työllisyyslain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
221/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työllisyyslain 26 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Ojala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2925

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1992 vp
Valmistunut

02.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 124/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3724

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3765

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.10.1992