Valtiopaivaasia HE 112/1993

HE 112/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valuuttalain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki valuuttalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.10.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
868/1993
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valuuttalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.07.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993 2220

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 27/1993 vp
Valmistunut

10.09.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.09.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 95/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993 2495

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1993 Päättynyt PTK 101/1993 2780
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.09.1993 Päättynyt PTK 102/1993 2786 1

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.10.1993

​​​​