Valtiopaivaasia HE 112/1994

HE 112/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
769/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.06.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1404

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994 1452

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 8/1994 vp
Valmistunut

14.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1994 Päättynyt PTK 63/1994 2002

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2082
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2290

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.1994

​​​​