HE 112/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1556/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1659

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/1995 vp
Valmistunut

10.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 96/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 97/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 99/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2623

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2666

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 104/1995 vp