HE 112/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
876/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3088

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3195

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 10/1996 vp
Valmistunut

25.10.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.10.1996 Päättynyt PTK 129/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4191

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1996 Päättynyt PTK 133/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4291

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.11.1996

Vastaus
EV 148/1996 vp