HE 112/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oluen matkustajatuomisten määriä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki valmisteverotuslain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.11.2000

Säädöskokoelma
874/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valmisteverotuslain 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki arvonlisäverolain 95 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.11.2000

Säädöskokoelma
875/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tullilain muuttamisesta

Vahvistettu

27.10.2000

Voimaantulo

01.11.2000

Säädöskokoelma
876/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmisteverotuslain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

2. Laki valmisteverotuslain 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki arvonlisäverolain 95 §:n muuttamisesta

4. Laki tullilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/2000 vp
Valmistunut

13.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi lakiehdotuksen voimaantulosäännös muutettuna ja että 2. lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2000 Keskeytetty PTK 123/2000
20.10.2000 Päättynyt PTK 126/2000 1
Päätös

1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2000 Päättynyt PTK 127/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3. ja 4. lakiehdotuksen ja eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.10.2000

Vastaus
EV 134/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin