HE 112/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Viestintämarkkinalaki

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
393/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
394/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
395/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
396/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
397/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
398/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki radiolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
399/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
400/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
401/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
402/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
403/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2003

Voimaantulo

25.07.2003

Säädöskokoelma
404/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Viestintämarkkinalaki

2. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki tekijänoikeuslain 25 i §:n muuttamisesta

7. Laki radiolain muuttamisesta

8. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

9. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

10. Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta

11. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

12. Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Pursiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.2002 Päättynyt PTK 97/2002
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 26/2002 vp
Valmistunut

31.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3, 4, 6-10 ja 12 lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1, 2, 5 ja 11 lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että toimenpidealoite TPA 40/2002 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 193/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.2003 Päättynyt PTK 198/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 15 §:stä, 122 §:n 6 momentista, 134 §:stä ja 137 §:n 4 momentista sekä 2. lakiehdotuksen 36 a §:n 5 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon, ja että jos 1. lakiehdotuksen 15 §:stä ja 137 §:n 4 momentista tehtyä valtiosääntöoikeudellista huomautusta ei ole mahdollista ottaa asianmukaisesti huomioon, kyseiset kohdat on poistettava 1. lakiehdotuksesta, jotta se voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, ja niiden mukaisesti voidaan laatia erillinen ehdotus määräaikaiseksi laiksi valvontamaksusta, joka on käsiteltävä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.2003

Vastaus
EV 272/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot