Valtiopaivaasia HE 112/2008

HE 112/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
945/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
946/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
947/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki verontilityslain 10 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
948/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki

2. Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki verontilityslain 10 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 4
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 4
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 5
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 22/2008 vp
Valmistunut

18.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 90/2007 vp, LA 95/2007 vp, LA 104/2007 vp, LA 128/2007 vp, LA 129/2007 vp, LA 135/2007 vp, LA 22/2008 vp, LA 35/2008 vp, LA 56/2008 vp, LA 72/2008 vp, LA 77/2008 vp, LA 86/2008 vp, LA 95/2008 vp, LA 101/2008 vp, LA 103/2008 vp ja LA 107/2008 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 28/2007 vp, TPA 31/2007 vp, TPA 36/2008 vp ja TPA 58/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2008 Keskeytetty PTK 112/2008 1
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008 3 3-16
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2008 Keskeytetty PTK 117/2008 6
05.12.2008 Päättynyt PTK 119/2008 3 3-6
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.2008

​​​​