Valtiopaivaasia HE 112/2013

HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

(Budjetti 2014 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2014

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1143/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2014

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Keskeytetty PTK 83/2013 1
19.09.2013 Keskeytetty PTK 85/2013 2
20.09.2013 Keskeytetty PTK 86/2013 1
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/2013 vp
Valmistunut

13.12.2013

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2014 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että edellä ehdotetut 5 lausumaa hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-423, 425-428, 430-576/2013 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 6/2013 vp
Valmistunut

17.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 4/2013 vp
Valmistunut

24.10.2013

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 22/2013 vp
Valmistunut

18.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/2013 vp
Valmistunut

15.10.2013

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 27/2013 vp
Valmistunut

23.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 26/2013 vp
Valmistunut

24.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 8/2013 vp
Valmistunut

17.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 18/2013 vp
Valmistunut

23.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 17/2013 vp
Valmistunut

24.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 28/2013 vp
Valmistunut

23.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2013 vp
Valmistunut

25.10.2013

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 11/2013 vp
Valmistunut

24.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 26/2013 vp
Valmistunut

22.10.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 131/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.12.2013 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013 1
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokat 21,22,23: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2013 Keskeytetty PTK 133/2013 13 1-14
Huomautus

Pääluokat 25,26,27,28,29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2013 Keskeytetty PTK 134/2013 2 1-89
Huomautus

Pääluokat 21,23,25-29: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 24,30-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2013 Keskeytetty PTK 135/2013 1 1-237
Huomautus

Pääluokat 24,30-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. Pääluokat 33,35,36: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.2013 Päättynyt PTK 136/2013 1 1-146
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 136/2013 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11 - 13 ja 15, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-423, 425-428, 430-576/2013 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 33,35,36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.12.2013

Kirjelmä
EK 33/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot