Valtiopaivaasia HE 113/1991

HE 113/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden verotusmenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki verotuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

06.11.1991

Säädöskokoelma
1300/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

06.11.1991

Säädöskokoelma
1301/1991
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

06.11.1991

Säädöskokoelma
1302/1991
Päätös

Hyväksytty

4) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.11.1991

Voimaantulo

06.11.1991

Säädöskokoelma
1303/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki verotuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki veronkantolain muuttamisesta

3) Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

4) Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1929

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.1991 Päättynyt PTK 64/1991 1982

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 34/1991 vp
Valmistunut

18.10.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 69/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991 2224

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1991 Päättynyt PTK 73/1991 2313
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991 2362

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot