HE 113/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työturvallisuuslain ja työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
144/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
145/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Salmenperä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2926

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 6/1992 vp
Valmistunut

27.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4224

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4395

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1992