HE 113/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

15.08.1994 *)

Säädöskokoelma
720/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1404

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1452

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 59/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2080

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2289

Huomautus

*) Lain 18 a §:n ja 19 §:n toisen momentin voimaanpanosta

säädetään erikseen.

Lain 18 a § ja 19 §:n 2 momentin voimaanpano asetuksella

01.12.1994.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1994