Valtiopaivaasia HE 113/1994

HE 113/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

02.08.1994

Voimaantulo

15.08.1994

Säädöskokoelma
720/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.06.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1404

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994 1452

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1994 vp
Valmistunut

10.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 59/1994 1638

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 2080
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.1994 Päättynyt PTK 70/1994 2289
Huomautus

*) Lain 18 a §:n ja 19 §:n toisen momentin voimaanpanosta säädetään erikseen. Lain 18 a § ja 19 §:n 2 momentin voimaanpano asetuksella 01.12.1994.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1994