Valtiopaivaasia HE 113/1995

HE 113/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkaehtosopimuslain 3 a ja 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 3 a ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1670/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkaehtosopimuslain 3 a ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Wilska

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1995 Päättynyt PTK 67/1995 1660

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/1995 vp
Valmistunut

22.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1995 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1995 Päättynyt PTK 107/1995 2794

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1995 Päättynyt PTK 110/1995 2866
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3068

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1