Valtiopaivaasia HE 113/1998

HE 113/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusten ja rekisteröintien järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki ajoneuvojen katsastusluvista

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
1099/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
1100/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
1101/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta)

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
1102/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.03.1999

Säädöskokoelma
1103/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ajoneuvojen katsastusluvista

2) Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta

3) Laki tieliikennelain 84 §:n muuttamisesta

4) Laki ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta)

5) Laki tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.09.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Cavén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 12/1998 vp
Valmistunut

23.10.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.1998 Päättynyt PTK 139/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.1998 Päättynyt PTK 140/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1998

​​​​