Valtiopaivaasia HE 113/2001

HE 113/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
1423/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2001

Voimaantulo

01.06.2002

Säädöskokoelma
1424/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki mielenterveyslain muuttamisesta

2. Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.08.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Päättynyt PTK 86/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 35/2001 vp
Valmistunut

15.11.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2001 vp
Valmistunut

05.10.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 134/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.11.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2001 Päättynyt PTK 135/2001 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.2001 Päättynyt PTK 138/2001 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 22 g §:n 1 momentista ja siihen liittyvistä 22 h ja 22 i §:n kohdista sekä 24 §:n 1 momentista ja 24 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2001

​​​​