Valtiopaivaasia HE 113/2007

HE 113/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalouden rakennetuista

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1476/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1477/2007
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1478/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Säädöskokoelma
1479/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1480/2007
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1481/2007
Päätös

Hyväksytty

7. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1482/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalouden rakennetuista

2. Laki valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta

3. Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

4. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

5. Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

6. Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

7. Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.10.2007

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Paakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.10.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2007 Päättynyt PTK 66/2007 5
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2007 vp
Valmistunut

29.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 5., 6. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 16/2007 vp
Valmistunut

15.11.2007

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 12/2007 vp
Valmistunut

13.11.2007

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2007 Päättynyt PTK 91/2007 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2007 Päättynyt PTK 95/2007 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2007