Valtiopaivaasia HE 113/2008

HE 113/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
814/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 5
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 5
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 6
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/2008 vp
Valmistunut

04.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 §:n 5 momentti muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2008 Päättynyt PTK 102/2008 2
Päätös

Lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2008 Keskeytetty PTK 104/2008 7
12.11.2008 Päättynyt PTK 105/2008 2 6
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​