Valtiopaivaasia HE 113/2011

HE 113/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1490/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1491/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1492/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1493/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1494/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1495/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1496/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1497/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1498/2011
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1499/2011
Päätös

Hyväksytty

11. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1500/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain kumoamisesta

3. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

6. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

7. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

8. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

9. Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta

10. Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta

11. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.11.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.11.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2011 Päättynyt PTK 69/2011 8
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2011 vp
Valmistunut

07.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 ja 149 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2011 Päättynyt PTK 82/2011 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2011 Päättynyt PTK 84/2011 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin