HE 113/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi

(Toinen lisäbudjetti 2014)

1. Vuoden 2014 II lisätalousarvio

Voimaantulo

15.10.2014

Säädöskokoelma
811/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2014 II lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2014 Päättynyt PTK 81/2014
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2014 vp
Valmistunut

03.10.2014

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2014 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena, että lisätalousarvioaloitteet LTA 81-148/2014 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 15 päivästä lokakuuta 2014 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.10.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 93/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2014 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2014 Keskeytetty PTK 94/2014
10.10.2014 Päättynyt PTK 96/2014 1-62
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

10.10.2014

Kirjelmä
EK 31/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat