HE 114/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vakuutussopimuslaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Vakuutussopimuslaki

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
543/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki korkolain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
544/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 15 §:n ja 16 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
545/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vakuutusyhdistyslain 8 luvun 5 §:n ja 14 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
546/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Vakuutussopimuslaki

2) Laki korkolain 7 §:n muuttamisesta

3) Laki vakuutusyhtiölain 8 luvun 15 §:n ja 16 luvun 5 §:n muuttamisesta

4) Laki vakuutusyhdistyslain 8 luvun 5 §:n ja 14 luvun 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.09.1993 Päättynyt PTK 92/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2220

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/1994 vp
Valmistunut

29.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1060

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.1994 Päättynyt PTK 41/1994 6
Istuntopöytäkirjan sivu

1089

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.05.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1