Valtiopaivaasia HE 114/1998

HE 114/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hallinto-oikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

96/61/EY

Päätökset

1) Hallinto-oikeuslaki

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
430/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (3 §:n, LaVM 19/1998 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
431/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
432/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
433/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki hallintomenettelylain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
434/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
435/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
436/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
437/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Hallinto-oikeuslaki

2) Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (3 §:n, LaVM 19/1998 vp) muuttamisesta

3) Laki Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta

5) Laki hallintomenettelylain 19 §:n muuttamisesta

6) Laki kuntalain muuttamisesta

7) Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8) Laki asiakirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1998 Päättynyt PTK 110/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/1998 vp
Valmistunut

02.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1998 Päättynyt PTK 157/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1998 Keskeytynyt PTK 158/1998
08.12.1998 Poistettu PTK 159/1998
08.12.1998 Päättynyt PTK 161/1998 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998 4-6

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot