Valtiopaivaasia HE 114/2005

HE 114/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

10.03.2006

Voimaantulo

20.04.2007

Säädöskokoelma
195/2006
Sopimussarja
31/2007
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välillä

Asetuksen voimaantulo

20.04.2007

Säädöskokoelma
355/2007
Sopimussarja
32/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2005

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Sinivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.2005 Päättynyt PTK 95/2005 4
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 14/2005 vp
Valmistunut

16.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Jerevanissa 5 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Armenian tasavallan hallituksen välisen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 4/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2006 Päättynyt PTK 6/2006 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.02.2006 Päättynyt PTK 7/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2006

Vastaus
EV 2/2006 vp

​​​​