Valtiopaivaasia HE 114/2008

HE 114/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.12.2008

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
785/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 6
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 6
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 7
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 19/2008 vp
Valmistunut

07.11.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 115/2007 vp, LA 37/2008 vp ja LA 84/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.11.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2008 Keskeytetty PTK 106/2008 3
14.11.2008 Päättynyt PTK 107/2008 1 1
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2008 Keskeytetty PTK 108/2008 4
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008 3 4
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​