Valtiopaivaasia HE 114/2013

HE 114/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
932/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
933/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastoissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
934/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
935/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
936/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki nuorisolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
937/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
938/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta

2. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3. Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastoissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

5. Laki liikuntalain muuttamisesta

6. Laki nuorisolain muuttamisesta

7. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kouki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 12
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 14
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 12
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 12
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/2013 vp
Valmistunut

20.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 1.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 23/2013 vp
Valmistunut

12.11.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2013 Keskeytetty PTK 118/2013 2
26.11.2013 Päättynyt PTK 119/2013 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2013 Päättynyt PTK 122/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.2013