Valtiopaivaasia HE 115/1994

HE 115/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 3 ja 4 §:n säännöksiin vuosina 1994 ja 1995

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 3 ja 4 §:n säännöksiin vuosina 1994 ja 1995

Vahvistettu

30.09.1994

Voimaantulo

10.10.1994

Säädöskokoelma
853/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä poikkeuksista kuntien valtionosuuslain 3 ja 4 §:n säännöksiin vuosina 1994 ja 1995

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.06.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kallio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1585

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2107

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/1994 vp
Valmistunut

14.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1994 Päättynyt PTK 80/1994 2837

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1994 Päättynyt PTK 81/1994 2863
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Keskeytynyt PTK 83/1994 2879
23.09.1994 Päättynyt PTK 86/1994 3035 4

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1994

​​​​