HE 115/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1691/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1995 Päättynyt PTK 69/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1747

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/1995 vp
Valmistunut

24.11.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 114/1995 vp
Päätös

Keskiviikon klo 14 istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1995 Päättynyt PTK 116/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3119

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3185

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1995

Vastaus
EV 143/1995 vp