HE 115/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.11.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
879/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3088

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.1996 Päättynyt PTK 103/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3196

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/1996 vp
Valmistunut

26.09.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 115/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1996 Päättynyt PTK 118/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3571

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.1996 Päättynyt PTK 119/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3587

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.1996

Vastaus
EV 118/1996 vp