HE 115/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Rikosvahinkolaki)

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Rikosvahinkolaki)

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
62/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Rikosvahinkolaki)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.09.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.1998 Päättynyt PTK 110/1998
Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 16/1998 vp
Valmistunut

12.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1998 Keskeytynyt PTK 147/1998
20.11.1998 Päättynyt PTK 148/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

Vastaus
EV 163/1998 vp