Valtiopaivaasia HE 115/2000

HE 115/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

(Laki maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta )

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1245/2000
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1246/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2000

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Laurila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.2000 Päättynyt PTK 104/2000 7
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 13/2000 vp
Valmistunut

23.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 145/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2000 Päättynyt PTK 146/2000 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2000

​​​​