Valtiopaivaasia HE 115/2001

HE 115/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2002

(Budjetti 2002 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2002

Voimaantulo

01.01.2002

Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2002

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.09.2001

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Sailas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2001 Keskeytetty PTK 86/2001 1
11.09.2001 Keskeytetty PTK 91/2001 1
12.09.2001 Päättynyt PTK 92/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2001 vp
Valmistunut

07.12.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2002 talousarvioksi hyväksytään edellä mainituin muutoksin, että edellä ehdotetut lausumat 1-18 hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 410, 414, 418, 429, 489, 654, 770, 1139, 1214 ja 1217/2001 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-409, 411-413, 415-417, 419-428, 430-488, 490-653, 655-769, 771-1138, 1140-1213, 1215-1216 ja 1218-1341/2001 vp hylätään, että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 14/2001 vp
Valmistunut

27.09.2001

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 11/2001 vp
Valmistunut

09.10.2001

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 4/2001 vp
Valmistunut

09.10.2001

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 19/2001 vp
Valmistunut

11.10.2001

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 17/2001 vp
Valmistunut

11.10.2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 10/2001 vp
Valmistunut

12.10.2001

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 17/2001 vp
Valmistunut

11.10.2001

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 14/2001 vp
Valmistunut

12.10.2001

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2001 vp
Valmistunut

12.10.2001

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 20/2001 vp
Valmistunut

16.10.2001

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 3/2001 vp
Valmistunut

17.10.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2001 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2001 Keskeytetty PTK 151/2001 3
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2001 Keskeytetty PTK 152/2001 1 1-3
Huomautus

Pääluokat 21-25: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 26-30: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2001 Keskeytetty PTK 153/2001 1 1-56
Huomautus

Pääluokat 26-30: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 31 ja 32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2001 Keskeytetty PTK 155/2001 2 2-56
Huomautus

Pääluokat 31 ja 32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 33-35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pääluokat 36 ja 37: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 3 1-61
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 156/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Huomautus

Pääluokat 33-35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Osastot 11-15: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Yksityiskohtaiset perustelut ja yleisperustelut hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.12.2001

Kirjelmä
EK 35/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​