Valtiopaivaasia HE 115/2006

HE 115/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuluttajariitalautakunnasta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
8/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
9/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajariitalautakunnasta

2. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 5
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 4
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 6
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 18/2006 vp
Valmistunut

23.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 13 § muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 40/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2006 Päättynyt PTK 121/2006 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 13 §:n 3 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2007

​​​​