Valtiopaivaasia HE 115/2008

HE 115/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
748/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 7
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 7
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 8
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2008 vp
Valmistunut

17.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 22/2007 vp, LA 59/2007 vp, LA 69/2007 vp ja LA 75/2007 vp hylätään.

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2008 vp
Valmistunut

07.10.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2008 Päättynyt PTK 96/2008 6
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008 17
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2008

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​