HE 115/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Vahvistettu

21.11.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
748/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2008 vp
Valmistunut

17.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 22/2007 vp, LA 59/2007 vp, LA 69/2007 vp ja LA 75/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2008 Päättynyt PTK 96/2008
Päätös

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2008 Päättynyt PTK 100/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

17

Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2008

Vastaus
EV 108/2008 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat