Valtiopaivaasia HE 116/1992

HE 116/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi talletuspankkien toiminnasta annetun lain, liikepankkilain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
930/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
931/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
932/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki liikepankkilain muuttamisesta

3) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.08.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Laajanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2824

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1992 Päättynyt PTK 94/1992 2876

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 33/1992 vp
Valmistunut

09.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3704

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992 3724
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.1992 Päättynyt PTK 128/1992 3764

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.10.1992